www.minprivatepasning.dk

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældre og privat børnepasser bygger på gensidig tillid og har til formål, at sikre barnet en god og tryg hverdag. Den trygge hverdag skabes ved, at der er kontinuitet i hverdagen, og at forældre og privat børnepasser i fællesskab støtter og udfordrer barnet.
Når denne altafgørende tryghed er skabt, giver den en tæt og berigende relation for både børn og voksne.
Det er vigtig for mig at have et super godt samarbejde med forældre omkring barnet og jeg prøver, at inddrage forældre så meget mulig i vores dagligdag.
Jeg går ind for åben dialog – bare spørg – der findes ingen dumme spørgsmål.
Det vægtes højt, at I henvender jer direkte til mig, hvis der er nogle problemer omkring pasning eller noget der undrer jer. Det er vigtigt for mig, med en personlig professionalisme, at skabe tryghed, indhold og glæde i hverdagen.
Den daglige kontakt, når barnet hentes og bringes, er vigtig for alle. Børn og voksne får en god start ved, at de voksne giver tid og ro til at få sagt goddag og farvel.